MUZICĂ

  • Anul I de studii

Teoria muzicii, solfegiu, dictat
Armonie
Contrapunct
Istoria muzicii
Dirijat coral
Ansamblu coral
Folclor muzical
Practică artistică
Muzică psaltică
Pian general individual
Canto coral pe grupe de voci
Utilizarea calculatorului

  • Anul II de studii

Teorie, solfegiu, dictat
Armonie
Contrapunct
Forme și analize muzicale
Istoria muzicii
Dirijat coral
Ansamblu coral
Folclor muzical
Practică artistică
Muzică psaltică
Pian general individual

  • Anul III de studii

Teorie, solfegiu, dictat
Armonie
Forme și analize muzicale
Istoria muzicii
Dirijat coral
Ansamblu coral
Aranjamente și prelucrări corale
Citire partiturii
Teoria instrumentelor și orchestrație
Estetică muzicală
Stilistică muzicală
Practică artistică
Muzică psaltică
Pian general individual