PROGRAME DE STUDII MASTER
anul universitar 2021-2022

TEATRU

ARTA ACTORULUI / învățământ ZI

MANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT CULTURAL / învățământ ZI

MUZICĂ

ARTĂ MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ / învățământ ZI

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

MEDIA ONLINE ȘI IMAGINE INSTITUȚIONALĂ / învățământ ZI

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PROGRAME DE STUDII MASTERAT – ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

Domeniul de masterat

Specializarea

Forma de învățământ

Acreditare

program

 

Teatru Și artele spectacolului

Arta actorului

IF

Acreditat

Management și antreprenoriat cultural

IF

Acreditat

Muzică

Artă muzicală românească contemporană

IF

Acreditat

CALENDAR ADMITERE – ÎNSCRIERE ȘI PROBE ELIMINATORII

Domeniul de masterat

Înscrierea candidaților

Desfășurarea probelor de concurs online

Teatru și artele spectacolului

 

Muzică

9 – 13 iulie 2021

15  iulie 2021

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE – ÎNMATRICULARE:

 • 18- 21 iulie 2021 – Confirmarea locurilor
 • 22 iulie 2021 – Afișare intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate
 • 23-26 iulie 2021 – Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire
 • 28 iulie 2021– Afișare rezultate finale

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 2-9 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;*
 3. Diploma de licență/absolvire sau adeverința de licență (numai pentru absolvenții 2021);*
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepția absolvenților 2021);*
 5. Certificatul de naștere;*
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverință medicală eliberată de cabinetele medicale școlare sau de medicul de familie (cu specificația medicului „apt pentru facultate”);*
 8. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere*
 9. Candidații care sunt studenți sau absolvenți ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverința de student masterand și adeverința (de student masterand sau absolvent) privind forma de școlarizare (buget sau taxă);*
 10. Eseu motivațional / portofoliu de concurs conform criteriilor de admitere (se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro).

——————————–

Contact:
Telefon  0251414468
Email:  secretariat.litere@ucv.ro