PROGRAME DE STUDII MASTER
anul universitar 2020-2021

TEATRU

1. TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI – ARTA ACTORULUI / învățământ ZI

2. TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUIMANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT CULTURAL / învățământ ZI

MUZICĂ

MUZICĂ – ARTĂ MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ / învățământ ZI

ADMITERE ONLINE 2020

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE ARTE

ADMITERE ONLINE

ARTA ACTORULUI – MASTERAT 2020

——————————————————————————

Admiterea se va desfășura ONLINE pe platforma ZOOM.com

Programările individuale se vor anunța după finalizarea înscrierilor.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE FACE ONLINE prin platforma EvStudhttps://evstud.ucv.ro.

Puteți vizualiza ghidul video: https://www.ucv.ro/admitere/inscriere_online/.

Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor, semnate și scanate. Fiecare candidat își asumă responsabilitatea pentru autenticitatea documentelor și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

Taxa de înscriere în valoare de 100 lei, indiferent de numărul de programe de studii alese, se poate achita în contul universității din Craiova pe care îl gasiți la adresa: https://www.ucv.ro/admitere/acte_necesare_incriere_online/

Chitanța care atesta achitarea taxei se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea: Acte identitate. Alte documente – Alte acte.

Eseul motivațional, acolo unde este cazul, se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea: Acte identitate. Alte documente – Alte acte.

Portofoliul personal, pentru programele din domeniul fundamental Arte, se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea: Acte identitate. Alte documente – Alte acte.

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 2-9 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStudhttps://evstud.ucv.ro.

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;*
 3. Diploma de licenţă/absolvire sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2020);*
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepţia absolvenţilor 2020);*
 5. Certificatul de naştere;*
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”);*
 8. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere:  https://www.ucv.ro/admitere/;*
 9. Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă);*
 1. Eseul motivațional scanat se depune la dosarul de admitere și trebuie să respecte normele de redactare. Informații aici.

Portofoliu personal va fi prezentat comisiei, online, în timpul examenului de admitere și cuprinde:

 Memoriu de activitate (şi C.V. – format european) 

 Motivaţia – scris (Un argument teoretic asupra direcţiilor de creaţie şi de cercetare artistică din domeniul de interes al candidatului)

Repertoriu de concurs: 

Candidatul îşi poate alege un monolog din textele dramatice ale următorilor autori: William Shakespeare, A.P.Cehov, I.L.Caragiale, Camil Petrescu, Eugen Ionescu, Matei Vişniec, menit să îi valorifice valentele interpretative, vocale, corporale, s.a.

TEMATICA pentru examenul de admitere la specializările Arta actorului, Management și antreprenoriat cultural, Artă muzicală românească contemporană se găseşte aici: https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-master

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE ARTE

ADMITERE ONLINE

MANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT CULTURAL – MASTERAT 2020

 ———————————————————————————————————

Admiterea se va desfășura ONLINE pe platforma ZOOM.com

Programările individuale se vor anunța după finalizarea înscrierilor.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE FACE ONLINE prin platforma EvStud: https://evstud.ucv.ro.

Puteți vizualiza ghidul video: https://www.ucv.ro/admitere/inscriere_online/.

Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor, semnate și scanate. Fiecare candidat își asumă responsabilitatea pentru autenticitatea documentelor și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

Taxa de înscriere în valoare de 100 lei, indiferent de numărul de programe de studii alese, se poate achita în contul universității din Craiova pe care îl gasiți la adresa: https://www.ucv.ro/admitere/acte_necesare_incriere_online/

Chitanța care atesta achitarea taxei se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea: Acte identitate. Alte documente – Alte acte.

Eseul motivațional, acolo unde este cazul, se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea: Acte identitate. Alte documente – Alte acte.

Portofoliul personal, pentru programele din domeniul fundamental Arte, se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea; Acte identitate. Alte documente – Alte acte.

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 2-9 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStudhttps://evstud.ucv.ro.

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;*
 3. Diploma de licenţă/absolvire sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2020);*
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepţia absolvenţilor 2020);*
 5. Certificatul de naştere;*
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”);*
 8. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere  https://www.ucv.ro/admitere/;*
 9. Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă);*
 1. Eseul motivațional scanat se depune la dosarul de admitere și trebuie să respecte normele de redactare. Informații aici.

Portofoliu personal va fi prezentat comisiei, online, în timpul examenului de admitere:

 • Curriculum Vitae (format Europass);
 • Memoriu de activitate;
 • un Mini-proiect, între 7.500-10.000 semne, 3-5 pagini A4, care să evidențieze  obiectivele  de studiu şi dezvoltare profesională urmărite de candidat în zona teatrului și/sau a managementului cultural/teatral.

TEMATICA pentru examenul de admitere la specializările Arta actorului, Management și antreprenoriat cultural, Artă muzicală românească contemporană se găseşte aici: https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-master

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE ARTE

ADMITERE ONLINE

MUZICĂ – MASTERAT 2020

——————————————————————–

Admiterea se va desfășura ONLINE pe platforma ZOOM.com

Programările individuale se vor anunța după finalizarea înscrierilor.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE FACE ONLINE prin platforma EvStudhttps://evstud.ucv.ro.

Puteți vizualiza ghidul video: https://www.ucv.ro/admitere/inscriere_online/.

Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor, semnate și scanate. Fiecare candidat își asumă responsabilitatea pentru autenticitatea documentelor și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

Taxa de înscriere în valoare de 100 lei, indiferent de numărul de programe de studii alese, se poate achita în contul universității din Craiova pe care îl gasiți la adresa: https://www.ucv.ro/admitere/acte_necesare_incriere_online/

Chitanța care atesta achitarea taxei se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea: Acte identitate. Alte documente – Alte acte.

Eseul motivațional, acolo unde este cazul, se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea: Acte identitate. Alte documente – Alte acte.

Portofoliul personal, pentru programele din domeniul fundamental Arte, se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea: Acte identitate. Alte documente – Alte acte.

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 2-9 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStudhttps://evstud.ucv.ro.

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;*
 3. Diploma de licenţă/absolvire sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2020);*
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepţia absolvenţilor 2020);*
 5. Certificatul de naştere;*
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”);*
 8. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere  https://www.ucv.ro/admitere/;*
 9. Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă);*
 10. Eseul motivațional scanat se depune la dosarul de admitere și trebuie să respecte normele de redactare. Informații aici.

Portofoliu personal va fi prezentat comisiei, online, în timpul examenului de admitere și cuprinde:

 • un Curriculum Vitae (format Europass);
 • un Memoriu de activitate;
 • un Mini-proiect

TEMATICA pentru examenul de admitere la specializările Arta actorului, Management și antreprenoriat cultural, Artă muzicală românească contemporană se găseşte aici: https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-master