PROGRAME DE STUDII LICENȚĂ
anul universitar 2021-2022, învățământ ZI

domeniul de licență

TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

specializarea

ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)

domeniul de licență

CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA

specializarea

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA

(COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ: SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE)

domeniul de licență

MUZICĂ

specializarea

INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

specializarea

INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE

specializarea

PEDAGOGIE MUZICALĂ

ADMITERE PROGRAME DE STUDII LICENȚĂ 2021 – OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Domeniul de licență

Specializarea Forma de învățământ

TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

Artele spectacolului (actorie)

IF

CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA

Cinematografie, fotografie, media

(comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)

IF

MUZICĂ

Muzică

IF

Interpretare muzicală-canto

IF

Interpretare muzicală-instrumente

IF

CALENDAR ADMITERE

MUZICĂ

8-14 iulie 2021

Etapa I eliminatorie

online

15 iulie 2021

Etapa a II-a de aptitudini

online

16 iulie 2021

TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

8-14 iulie 2021

Etapa I eliminatorie

online

15 iulie 2021

Etapa a II-a de aptitudini

online

16 iulie 2021

CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA

8-14 iulie 2021

Etapa I eliminatorie

online

15 iulie 2021

Etapa a II-a, Practic/oral

online

16 iulie 2021

AFIȘAREA REZULTATELOR PARȚIALE

17 IULIE 2021, pe acest site, în secțiunea ADMITERE – > REZULTATE EXAMENE DE ADMITERE

sau pe site-ul Universității din Craiovawww.ucv.ro

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE – ÎNMATRICULARE:

 • 18 – 23 iulie 2021 – Confirmarea locurilor.
 • 24 iulie 2021 – Afișare intermediară / redistribuirea locurilor neconfirmate.
 • 25-29 iulie 2021 – Confirmarea locurilor ocupate după redistribuie (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget și taxă; plata primei taxe de școlarizare – 1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă).
 • 30 iulie 2021 – Afișare rezultate finale

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 3-8 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere*
 3. Certificatul de naștere;*
 4. Diplomă de bacalaureat / Adeverința (pentru absolvenții 2021);*
 5. Foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;* Absolvenții de liceu din promoția 2020/2021 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverință tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menționându-se media generală de la bacalaureat și mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverință medicală;*
 8. Pentru candidații care sunt studenți: adeverința de student, adeverința (de student sau absolvent) privind forma de școlarizare (buget sau taxă).*
 9. Eseu motivațional / portofoliu de concurs dacă este cazul, conform criteriilor de admitere, se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro.

Contact:
Telefon  0251414468
Email:  secretariat.litere@ucv.ro