PROGRAME DE STUDII LICENȚĂ – anul universitar 2019-2020

Următoarele examene de admitere vor fi peste:

2020/07/15 13:00:00

TEATRU

ARTELE SPECTACOLULUI: ACTORIE | învăţământ  ZI

Oferta educatională

Tematică și metodologie examen admitere 2020

Metodologia examenului de licență 2020

MUZICĂ

1. MUZICĂ / învăţământ  ZI

Oferta educatională 2020

Tematică și metodologie examen admitere 2020

Metodologia examenului de licență 2020

2. INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO / învăţământ  ZI

Oferta educatională 2020

Tematică și metodologie examen admitere 2020

Metodologia examenului de licență 2020

3. INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE / învăţământ  ZI

Oferta educatională 2020

Tematică și metodologie examen admitere 2020

 Metodologia examenului de licență 2020

CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA | învăţământ  ZI

Oferta educatională 2020

Tematică și metodologie examen admitere 2020

Metodologia examenului de licență 2020

Vă rugăm să consultați cu atenție

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE LICENȚĂ/DIPLOMĂ ȘI DISERTAȚIE.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

  • Se depune un singur dosar mapă la secţia prioritară.
  • Ordinea actelor în dosar:

1.  Formularul de înscriere (se completează electronic în momentul înscrierii);

2. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere SAU actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei (în original);

3. Certificatul de naştere (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *

4. Diploma de bacalaureat în original / adeverinţa (pentru absolvenţii 2019); *

5. Foaia matricolă (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *

6. Buletin de identitate / Carte de identitate (copie);

7. Adeverinţă medicală (în original);

8. Pentru candidaţii care sunt studenţi: adeverinţa de student, adeverinţa (de student sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă) (în original);

9. Pentru candidaţii care sunt absolvenţi ai unei alte facultăţi: copie legalizată după diploma de licenţă, copie legalizată după foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;

10. Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere (în original).

* Certificarea conformităţii cu originalul se face de către membrii comisiei.

ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR LA ADMITERE

Înscrierea presupune următoarele formalităţi obligatorii:

  • completarea tuturor informaţiilor solicitate în fişa de înscriere (inclusiv a mediilor care constituie criteriu de selecţie); fişele cu omisiuni nu se iau în considerare;
  • plata taxei de înscriere la Comisia de Admitere, conform calendarului de admitere;
  • depunerea la Comisie a fişei de înscriere şi a chitanţei care dovedeşte achitarea taxelor, în original (în cazul candidaţilor scutiţi de plata taxelor de admitere, aceştia vor ataşa în mod obligatoriu documentul doveditor în acest sens).