PROGRAME DE STUDII LICENȚĂ
anul universitar 2020-2021

SPECIALIZAREA

ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)

învăţământ  ZI

SPECIALIZAREA

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA

învăţământ  ZI

SPECIALIZAREA

INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

învăţământ  ZI

SPECIALIZAREA

INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE

învăţământ  ZI

SPECIALIZAREA

PEDAGOGIE MUZICALĂ

învăţământ  ZI

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE ARTE

 

ADMITERE ONLINE

ACTORIE – LICENȚĂ 2020

 ——————————————————————————–

Admiterea se va desfășura ONLINE pe platforma ZOOM.com

Programările individuale se vor anunța după finalizarea înscrierilor.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE FACE ONLINE prin platforma EvStudhttps://evstud.ucv.ro.

Puteți vizualiza ghidul video: https://www.ucv.ro/admitere/inscriere_online/.

Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor, semnate și scanate. Fiecare candidat își asumă responsabilitatea pentru autenticitatea documentelor și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

Candidații pot opta pentru mai multe programe de studiu din cadrul facultății ierarhizate în ordinea preferințelor. Candidații care nu ocupa un loc la prima opțiune, vor cădea la a doua opțiune exprimată. Cei care nu se încadrează nici la a doua opțiune, vor fi repartizați

Taxa de înscriere în valoare de 100 lei, indiferent de numărul de programe de studii alese, se poate achita în contul universității din Craiova pe care îl gasiți la adresa: https://www.ucv.ro/admitere/acte_necesare_incriere_online/

Chitanța care atestă achitarea taxei se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea Acte identitate – Alte documente – Alte acte

Eseul motivațional, acolo unde este cazul, se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea Acte identitate – Alte documente – Alte acte.

Portofoliul personal, pentru programele din domeniul fundamental Arte, se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea Acte identitate – Alte documente – Alte acte.

            DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 3-8 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro.

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere  https://www.ucv.ro/admitere/;
 3. Certificatul de naștere;*
 4. Diplomă de bacalaureat / Adeverinţa (pentru absolvenţii 2020);*
 5. Foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;* Absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverință medicală;*
 8. Pentru candidaţii care sunt studenţi: adeverinţa de student, adeverinţa (de student sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă).*
 9. Eseu motivațional / portofoliu de concurs dacă este cazul, conform criteriilor de admitere.

*Repertoriu de concurs propriu care va fi prezentat comisiei, online, în timpul examenului de admitere:

10 poezii de diferite genuri (comic, dramatic, filosofic, liric, forţă)

o povestire la persoana întâi (povestire publicată, cu autor cunoscut)

un Monolog (comic sau dramatic, selectat din piese de teatru, la alegerea candidatului, din cele 12 impuse prin tematica de admitere).

Tematica pentru examenul de admitere se găseşte aici:

http://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-licen%C8%9B%C4%83

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE ARTE

ADMITERE ONLINE

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA – LICENȚĂ 2020

 —————————————————————————————–

Admiterea se va desfășura ONLINE pe platforma ZOOM.com

Programările individuale se vor anunța după finalizarea înscrierilor.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE FACE ONLINE prin platforma EvStud: https://evstud.ucv.ro.

Puteți vizualiza ghidul video https://www.ucv.ro/admitere/inscriere_online/.

Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor, semnate și scanate. Fiecare candidat își asumă responsabilitatea pentru autenticitatea documentelor și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

Candidații pot opta pentru mai multe programe de studiu din cadrul facultății ierarhizate în ordinea preferințelor. Candidații care nu ocupa un loc la prima opțiune, vor cădea la a doua opțiune exprimată. Cei care nu se încadrează nici la a doua opțiune, vor fi repartizați.

Taxa de înscriere în valoare de 100 lei, indiferent de numărul de programe de studii alese, se poate achita în contul universității din Craiova pe care îl gasiți la adresa: https://www.ucv.ro/admitere/acte_necesare_incriere_online/

Chitanța care atesta achitarea taxei se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea Acte identitate. Alte documente – Alte  acte

Eseul motivațional, acolo unde este cazul, se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea Acte identitate. Alte documente – Alte acte.

Portofoliul personal, pentru programele din domeniul fundamental Arte, se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea Acte identitate – Alte documente – Alte acte.

            DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 3-8 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud: https://evstud.ucv.ro.

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere:  https://www.ucv.ro/admitere/;
 3. Certificatul de naștere;*
 4. Diplomă de bacalaureat / Adeverinţa (pentru absolvenţii 2020);*
 5. Foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;* Absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverință medicală;*
 8. Pentru candidaţii care sunt studenţi: adeverinţa de student, adeverinţa (de student sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă).*
 9. Eseu motivațional / portofoliu de concurs dacă este cazul, conform criteriilor de admitere.

Portofoliul de concurs care va fi prezentat comisiei, online, în timpul examenului de admitere:

Curriculum Vitae –  model Europass

Motivația opțiunii pentru această specializare (text de maxim o pagină)

Mapă de lucrări (fotografii, alte lucrări de artă personale) – dacă e cazul.

Tematica pentru examenul de admitere se găsește și aici:

http://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-licen%C8%9B%C4%83

ADMITERE PROGRAME LICENȚĂ – ONLINE – 2020