Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova nu are nevoie de nicio recomandare, fiind cunoscut atât în țară, cât și în străinătate. Acesta a fost și rămâne unul dintre reperele importante ale mișcării teatrale românești, iar turneele peste hotare i-au adus numeroase succese și o bine meritată notorietate mondială. Astfel, înființarea unui departament specializat în teatru, în cadrul Facultății de Litere din Craiova, a devenit esențială, fiind un demers logic. Lângă un mare teatru trebuia sa rodească o pepinieră de talente, care să contribuie la subvenționarea generațiilor următoare de actori profesioniști.

Teatrul Național Marin Sorescu

Filarmonica Oltenia

Actualul Departament Arte și Media se înființează, inițial, ca o secție de teatru în cadrul Universității din Craiova, la Facultatea de Litere, Catedra de Literatura Română, sub girul profesional al actorului de teatru și film, regizorul Remus Mărgineanu. Alături de acesta, la demararea acestui proiect ambițios și complex, au fost Rectorul Universității din Craiova – prof. univ. dr. ing. Mircea Ivănescu, Decanul Facultății de Litere – prof. univ. dr. Vladimir Osiac și Șeful de Catedră – prof. univ. dr. Emil Dumitrașcu.

Departamentul Arte și Media se bucură de susținerea totală a membrilor Senatului Universității din Craiova. Conducerea Universității din Craiova și a Facultății de Litere, prin dl. Rector – prof. univ. dr. Cezar Ionuţ Spînu și d-na. Decan – conf. univ. dr. Anamaria Magdalena Preda, precum și întregul colectiv al Senatului Universității din Craiova, îndeplinesc o misiune dificilă, susținând demersul educației vocaționale la nivel academic. Departamentul colaborează din plin cu principalele instituții culturale și media din Craiova: Teatrul Național Marin Sorescu, Filarmonica Oltenia, Opera Română Craiova și Studioul teritorial al televiziunii publice – TVR Craiova.

Opera Română Craiova

Studioul Teritorial TVR Craiova

Misiunea de bază a Departamentului Arte și Media o constituie formarea unor specialiști cu posibilități reale de integrare rapidă și eficientă în domeniile artelor spectacolului, cinematografiei și televiziunii. În acest scop, Departamentul de Arte (acreditat din anul 2004) asigură o instruire profesional-vocațională cu un plan de învățământ bine structurat, în care se îmbină disciplinele de specialitate cu cele fundamentale și/sau complementare. Această structură universitară servește tuturor scenelor profesioniste din țară, precum și studiourilor cinematografice, posturilor de televiziune sau platformelor new media.