GHID ADMITERE, REGULAMENTE, METODOLOGII

Vă invităm să citiți în această secțiune informații relative la procesul de admitere la Universitatea din Craiova pe diversele direcții de studii oferite: licență, masterat, doctorat.

Ghid Admitere [ aici ]

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere [ aici ].

Metodologia de admitere la programele de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică (DPPD) [ aici ]

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la cursurile universitare de licență, de master și de doctorat, pentru anul universitar 2019-2020 [ aici ]

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație [ aici ]