REGULAMENTE ȘI METODOLOGII EXAMENE DE ADMITERE

ATENȚIE! Momentan, din cauza problemelor generate de pandemia COVID-19, regulamentele și metodologiile prezentate mai jos sunt suspendate și înlocuite de cele prezentate în paginile ADMITERE -> PROGRAME DE STUDII LICENȚĂ și ADMITERE -> PROGRAME DE STUDII MASTER. Toate examenele de admitere se vor susține conform procedurilor, regulamentelor și metodologiilor prezentate în paginile respective.

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere [ aici ]

Metodologia de admitere la programele de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică (DPPD) [ aici ]

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație [ aici ]