DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR.
DEPUNEREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE/ABSOLVIRE

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE ÎN SISTEM ON-LINE

EXCLUSIV PENTRU STUDENȚII DE LA SPECIALIZAREA CFM
REGULAMENT de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a
studiilor nivel licență / anul universitar 2020-2021

EXCLUSIV PENTRU STUDENȚII DE LA SPECIALIZAREA CFM
ACTE NECESARE pentru înscrierea la examenul de finalizare a
studiilor nivel licență / anul universitar 2020-2021

CALENDAR EXAMENE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE/ABSOLVIRE SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020

COMISII PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR (LICENȚĂ/MASTER/CONVERSIE)