Calendar Examen Licenţă/Disertaţie/Absolvire (IULIE 2021)

Universitatea din Craiova

Facultatea de Litere

Calendar Examen Licenţă/Disertaţie/Absolvire

Sesiunea Iulie 2021

Facultatea de Litere, Craiova, Drobeta-Turnu Severin

 

22-24 iunie 2021 – Înscrierea candidaților

6-8 iulie 2021 – Susținerea probelor de examen

  • Proba 1 de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate.
  • Proba 2 – susținerea lucrării de licență / a disertației / a lucrării de absolvire.

OBLIGATORIU! Lucrările de licență/disertație vor fi încărcate pe platforma Evidența Studenților până pe 6 iunie 2021

Profesorul coordonator va valida forma finală a lucrării până la data de 14 iunie 2021 și îi va transmite studentului fișa de recenzare semnată și scanată pana la data de 21 iunie 2021.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA

Studenții de la CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA susțin examenul de licență la Universitatea Babeș-Bolyai pe data de 5 iulie 2021.

METODOLOGIE examen de LICENŢĂ ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) 2021

METODOLOGIE examen de LICENŢĂ MUZICĂ 2021

METODOLOGIE examen de LICENŢĂ INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE 2021

METODOLOGIE examen de LICENŢĂ INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO 2021

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE ÎN SISTEM ON-LINE

EXCLUSIV PENTRU STUDENȚII SPECIALIZĂRII CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA
REGULAMENT de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență / anul universitar 2020-2021

(vezi de la pagina 18)

EXCLUSIV PENTRU STUDENȚII SPECIALIZĂRII CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA
ACTE NECESARE pentru înscrierea la examenul de finalizare a
studiilor nivel licență / anul universitar 2020-2021