ANUNȚURI | EVENIMENTE

ATENȚIE ! CONDIȚII ACORDARE BURSE – SEMESTRUL II

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE CONDIȚII BURSE SEMESTRUL AL II-LEA  ANUL UNIV. 2020/2021 BURSELE SE REVIZUIESC PE FIECARE SEMESTRU BURSELE SE ACORDĂ IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE BURSE    BURSA DE MERIT: media 9.00 (bursa se obține în funcție de suma alocată facultății. Media crește, dar nu scade sub 9.00) numai pentru studenții de la buget…

DETALII

Workshop în cadrul programului ROSE

În atenția studenților din anul I de la specializarea Cinematografie, Fotografie, Media Joi, 19.11.2020, începând cu ora 12.00, se va desfășura workshopul PERCEPȚIA IMAGINII ÎN PLANUL BIDIMENSIONAL AL FILMULUI, susținut de dl. profesor asociat drd. Florin Constantinescu și de dl. lect. univ. dr. Davian Vlad. Workshopul face parte din programul ROSE, demarat în cadrul Universității…

DETALII

ATENȚIE! ORARE MODIFICATE

În atenția studenților și cadrelor didactice. Vă rugăm să consultați ultimele versiuni ale orarelor pe sem. I, în meniul STUDENȚI -> ORARE -> [specializare] Atenție! Deoarece au fost făcute diverse modificări în programarea orarelor, pentru a nu viziona versiunile mai vechi aflate în cache-ul browserelor pe care le folosiți, în momentul în care încărcați pagina…

DETALII

CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR pe sem. I, anul univ. 2020-2021

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE CONDIȚII BURSE SEMESTRUL I  ANUL UNIV. 2020/2021 BURSELE SE REVIZUIESC PE FIECARE SEMESTRU BURSELE SE ACORDĂ IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE BURSE BURSA DE PERFORMANȚĂ se atribuie prin concurs organizat de Universitate pentru a recompensa activitatea şi rezultatele profesionale științifice de excepție. Se acordă studenților integralişti de la programele de…

DETALII

În atenția studenților – ADEVERINȚE CAS

Adeverințe CAS Universitatea din Craiova, în baza protocolului stabilit cu CAS Dolj, asigură transmiterea informațiilor despre studenții înmatriculați pentru anul universitar 2020-2021, în data de 15.10.2020. Ca urmare, studenții UCv nu mai trebuie să solicite secretariatelor eliberarea adeverințelor necesare pentru dovedirea calității de asigurat CAS.

DETALII

ADMITEREA LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (DPPD)

În atenția studenților care vor fi admiși în anul I la toate specializările. PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ (1) Programul de formare psihopedagogică, organizat de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universității din Craiova se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF),…

DETALII

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE NU AU ACHITAT TAXA DE ȘCOLARIZARE

ANUNȚ referitor la reînmatricularea studenților care nu au achitat taxa de școlarizare pentru anul universitar 2019/2020, și în atenția studenților care au fost exmatriculați pentru neplata taxelor școlare în anul universitar 2019-2020 În vederea reînmatriculării  studenților care au fost exmatriculați pentru neplata taxelor de școlarizare, în anul universitar 2019-2020, studenții vor transmite pe e-mail cererea…

DETALII

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII TERMINALI

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII TERMINALI Finalizare studii IULIE 2020 Lucrările de licență/disertație/absolvire vor fi încărcate pe platforma Evidența Studenților până pe 29 mai 2020. Profesorul coordonator va valida forma finală a lucrării până la data de 5 iunie 2020 și îi va transmite studentului fișa de recenzare semnată și scanată pana la data de 15…

DETALII

POSTCOLONIALISM ȘI FILM

Postcolonialism și film: o perspectivă critică asupra producției cinematografice și a rolului ei în (re)configurarea lumii Marți, 26 mai, ora 16:00, online În cadrul cursului Teoria filmului vom avea o sesiune specială. Este vorba de o discuție cu Anastasia OPREA (Universitatea din Coimbra/Centrul pentru studierea modernității și a lumii rurale) despre aplicarea teoriei decolonialiste/postcolonialiste în…

DETALII

IMPORTANT! NOTĂ CU PRIVIRE LA CREDITE

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE   IMPORTANT! NOTĂ CU PRIVIRE LA CREDITE Studenții trimit OBLIGATORIU la secretariat pe adresa de mail secretariat.litere@ucv.ro: CERERE pentru CREDITELE din anii anteriori însoțită de proformă și chitanța cu care s-a făcut plata. Situația școlară. Cataloagele se editează NUMAI pe bază de cerere. Studenții…

DETALII

IMPORTANT! EXAMENELE DIN SESIUNEA DE VARĂ, ON-LINE

ANUNȚ IMPORTANT Examenele și restanțele din sesiunea de vară, anul universitar 2019-2020, se vor desfășura în regim on-line. Structura anului universitar nu a suferit nicio modificare, perioadele de evaluare sunt cele stabilite la începutul anului universitar 2019-2020 (https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/structura-anului-universitar). Fiecare student are la dispoziție un cont institutional nume.prenume.cod@student.ucv.ro, cu ajutorul căruia se poate conecta la platformele…

DETALII

CALENDARUL EXAMENELOR DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Candidații pot consulta calendarele concursurilor de admitere pentru studii universitare de LICENȚĂ și MASTER, anul universitar 2020-2021, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Arte, programele de studii Teatru și artele spectacolului, Cinematografie, Fotografie, Media și Muzică, în secțiunile: ADMITERE -> PROGRAME DE STUDII LICENȚĂ ADMITERE -> PROGRAME DE STUDII MASTER. Ambele calendare pot…

DETALII

IMPORTANT! INFORMARE PRIVIND EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII ÎN SISTEM ON-LINE

INFORMARE PRIVIND EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII ÎN SISTEM ON-LINE Având în vedere Ordonanța de urgenta cu nr.58/2020 (Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 29 aprilie 2020) , „Pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, desfășurarea tuturor activităților de predare – învățare – evaluare aferente…

DETALII

IMPORTANT! ANEXĂ LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE

Anexa la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat, al Universității din Craiova, pentru anul universitar 2020-2021 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat, al Universității din Craiova, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.1…

DETALII

IMPORTANT! METODOLOGIA DERULĂRII ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN SISTEM ON-LINE

METODOLOGIA DERULĂRII ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ÎN SISTEM ON-LINE DESCARCĂ METODOLOGIA Având în vedere Hotărârile Consiliului de Administrație al Universității din Craiova, din 12.03.2020, aprobate de Senatul UCV din 13.03.2020, prin care s-a decis suspendarea activităților didactice directe, în raport cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020…

DETALII

INFORMARE BURSE ȘI TAXE UCV

INFORMARE BURSE ȘI TAXE UCV Având în vedere evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, și pentru limitarea infectării în rândul populației, Universitatea din Craiova prelungește perioada în care NU încasează taxe în numerar (taxe de școlarizare, taxe cămin, chirii, diverse taxe), pe durata stării de urgență. Acestea se…

DETALII

Hotărârea CA al Universității din Craiova privind măsurile de prevenire și monitorizare a riscurilor privind COVID-19

Hotărâre a Consiliului de Administrație al Universității din Craiova. Măsuri de prevenire și monitorizare a riscurilor privind COVID-19. Având în vedere dispozițiile Hotărârii nr.7 din 11.03.2020 a Consiliului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, Consiliul de Administraţie…

DETALII

ORARE PENTRU SEMESTRUL II/2020

Vă anunțăm că orarele semestrului II / 2020, pentru toate specializările (licență și master), au fost afișate în secțiunea STUDENȚI – > ORARE. Director Departament, Prof. Univ. Dr. Alexandru Boureanu

DETALII

CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR – sem. I/2019

Vă rugăm să consultați documentația care stabilește condițiile de acordare a burselor pentru semestrul I / 2019. ATENȚIE: BURSELE SE REVIZUIESC PE FIECARE SEMESTRU. ACTELE SE DEPUN PÂNĂ PE DATA DE 24 OCTOMBRIE 2019, LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 12,00-14,00. DUPĂ ACEASTĂ DATĂ, DOSARELE NU SE MAI PRIMESC. DOSARELE INCOMPLETE SE…

DETALII

ANUNȚ CU PRIVIRE LA CREDITE ȘI REPETENȚIE

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE ANUNȚ IMPORTANT CU PRIVIRE LA CREDITE ȘI REPETENȚIE Pentru fiecare disciplină promovată studentul / masterandul obține numărul de credite atribuit disciplinei. Promovarea anului I de studiu necesită acumularea unui număr minimum de 30 de credite. Studentul / masterandul care la finele anului I nu a acumulat minimum 30 de…

DETALII

IMPORTANT! CARNETELE DE STUDENT.

ANUNȚ IMPORTANT STUDENŢII ANULUI I PRIMESC CARNETE DE STUDENT ÎNCEPÂND CU 07.10.2019 LUNI – JOI: 12.00-14.00 CARNETELE DE STUDENT ȘI LEGITIMAȚIILE DE TRANSPORT SE POT RIDICA PÂNĂ PE 15.01.2020 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ANUL I STUDENŢII ANULUI I ZI BUGET Studenţii aduc 2 fotografii + legitimaţia de concurs + C.I. Studenţii primesc: – carnete de…

DETALII

IMPORTANT! PAROLA DE STUDENT.

Studenţii anului I sunt obligaţi să-şi ia de la secretariat carnetul de student cu PAROLA DE INTERNET, cu ajutorul căreia, DUPĂ SESIUNILE FIECĂRUI AN DE STUDIU (anii I, II, III şi IV), îşi verifică situaţia şcolară. Orice neconcordanță necomunicată la secretariatul facultății până la 25 septembrie al fiecărui an nu se mai ia în considerare,…

DETALII

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

Festivitatea de deschidere a anului academic 2019-2020, la nivelul Departamentului de Arte, va avea loc marți, 1 octombrie 2019, de la ora 11:00, la sediul departamentului (str. Libertății nr. 15). Festivitatea de deschidere a anului academic 2019-2020, la nivel de Universitate, va avea loc marți, 1 octombrie 2019, de la ora 14.00, în Sala Albastră.…

DETALII

Colocviul Național al Școlii doctorale „Alexandru Piru”

Școala doctorală „Alexandru Piru”(Universitatea din Craiova – Facultatea de Litere) anunță organizarea, în data de 28 septembrie 2019, a Colocviului Național al Școlii doctorale – Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară, ajuns deja la cea de-a III-a ediție. Destinat în exclusivitate doctoranzilor și orientat către facilitarea și popularizarea studiilor academice, Colocviul a fost construit, încă de…

DETALII

ELIBERAREA DOSARELOR CANDIDAȚILOR RESPINȘI

Universitatea din Craiova | Facultatea de Litere ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR RESPINȘI. Eliberarea dosarelor candidaților respinși se face în zilele de 11 și 12 septembrie 2019. După această perioadă, dosarele nu se arhivează, ci se distrug. Președintele Comisiei de Admitere, Conf. univ. dr. Anamaria Magdalena PREDA

DETALII

TAXA DE ȘCOLARIZARE PE ANUL 2019

Universitatea din Craiova | Facultatea de Litere ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA DEPARTAMENTUL DE ARTE. Candidații declarați admiși la forma cu taxă, vor achita taxa de școlarizare în cuantum de 4.500 lei, în 3 tranșe, la datele stabilite în Contractul de studii. – TRANȘA 1 – 1.700 LEI – 10 OCTOMBRIE – TRANȘA…

DETALII

1,2,3…BÉBÉ

Teatrul Național Marin Sorescu vă invită pe 28 septembrie 2019, ora 19.00, la piesa 1,2,3… BÉBÉ, de André Roussin, în regia lui Alexandru Boureanu. co-regizor: Raluca Păun Traducerea: Raluca Păun Data premierei: 08 Iunie 2019 Decor: Andreea Simona Negrilă Costume: Natalia Vasiliev Ziua în care Charles Jaquet, ministrul Educației, Familiei și Culturii, dușman înfocat al viciului și păcatului, repurtează un succes…

DETALII