Admitere Master – iulie 2021 – candidați români

În vederea confirmării locurilor ocupate prin concurs la Universitatea din Craiova, candidații la master, declarați admiși, trebuie să parcurgă următoarele etape:

1. Confirmarea locurilor în perioada18-21 iulie 2021, prin:

Plata taxei de înmatriculare de 150 lei (aceleași modalități de plată ca la taxa de înscriere).Dacă se plătește prin BRD se va încărca documentul justificativ (OP, Chitanță) în contul propriu online din aplicația de Admitere. Dacă taxa se plătește online din aplicația de Admitere, aceasta va fi actualizată automat și procesată de Comisia de Admitere;

Transmitereaelectronică a contractelor de şcolarizaresemnate: Candidatul descarcă contractul de școlarizare care are datele completate, din contul propriu creat în aplicația de Admitere. Candidatul semnează contractual si îl transmite (documentul digital/electronic) pe adresa de admiteremaster.literecv@ucv.ro pentru candidatii declarati admisi la programele scolarizate in Craiova si admiteremaster.literesv@ucv.ro pentru candidatii declarati admisi la programul scolarizate in Drobeta Turnu Severin.

2. confirmarea locurilor ocupate după redistribuire în perioada 23-26 iulie 2021, prin:

  • Depunerea actelor în original (toate care au fost trimise scanate pentru înscriere) pentru candidaţii declaraţi admişi la buget;
  • Plata primei tranșe de școlarizare de 1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă;
  • Semnarea contractelor de școlarizare, în original, pentru toți candidații declarați admiși, după redistribuire. Se va realiza la sediul facultății.

LINK -> Rezultate admitere Universitatea din Craiova