CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR pe sem. I, anul univ. 2020-2021

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE CONDIȚII BURSE SEMESTRUL I  ANUL UNIV. 2020/2021 BURSELE SE REVIZUIESC PE FIECARE SEMESTRU BURSELE SE ACORDĂ IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE BURSE BURSA DE PERFORMANȚĂ se atribuie prin concurs organizat de Universitate pentru a recompensa activitatea şi rezultatele profesionale științifice de excepție. Se acordă studenților integralişti de la programele de…

În atenția studenților – ADEVERINȚE CAS

Adeverințe CAS Universitatea din Craiova, în baza protocolului stabilit cu CAS Dolj, asigură transmiterea informațiilor despre studenții înmatriculați pentru anul universitar 2020-2021, în data de 15.10.2020. Ca urmare, studenții UCv nu mai trebuie să solicite secretariatelor eliberarea adeverințelor necesare pentru dovedirea calității de asigurat CAS.