ANUNȚ

referitor la reînmatricularea studenților care nu au achitat taxa de școlarizare pentru anul universitar 2019/2020,

și în atenția studenților care au fost exmatriculați pentru neplata taxelor școlare în anul universitar 2019-2020

În vederea reînmatriculării  studenților care au fost exmatriculați pentru neplata taxelor de școlarizare, în anul universitar 2019-2020, studenții vor transmite pe e-mail cererea de reînmatriculare la secretariatul facultății unde au fost înmatriculați anterior, la adresa : secretariat.litere@ucv.ro.

Cererea va fi completată după modelul atașat.

Dupa primirea pe e-mail a cererii aprobate de către facultate (maxim 2 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la secretariatul facultății), studentul  va efectua plata taxei de reînmatriculare ( în cuantum de 75 de lei) și a taxei de școlarizare restante prin una din următoarele modalități:

  • virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova

C.I.F. 4553380

IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)

Mențiune: ,,plată taxă școlarizare, taxă reînmatriculare, nume și prenume, CNP, facultate”;

  • numerar la Casieria Centrala a Universității din Craiova, str.Libertății nr.19.

Studentul va fi reînmatriculat numai după achitarea în integralitate a taxei de școlarizare și a taxei de reînmatriculare.