ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII TERMINALI

Finalizare studii IULIE 2020

Lucrările de licență/disertație/absolvire vor fi încărcate pe platforma Evidența Studenților până pe 29 mai 2020. Profesorul coordonator va valida forma finală a lucrării până la data de 5 iunie 2020 și îi va transmite studentului fișa de recenzare semnată și scanată pana la data de 15 iunie 2020.

Un set de subiecte model pentru fiecare program de studii vor fi postate pe site-ul facultății cu cel puțin 12 zile înainte de data examenului.

Examenul se va desfășura online și se vor folosi conturile instituționale.

Înscrierea la examenul de finalizare studii

Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație/absolvire absolvenții vor trimite electronic în perioada 16-18 iunie 2020, pe adresa de e-mail a secretariatului Facultății de Litere (secretariat.litere@ucv.ro) următoarele documente, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF:

  • Cererea pentru înscrierea la examenul de licență/disertație/absolvire. Aceasta este disponibilă pe site-ul facultății.
  • Lucrarea elaborată, în format PDF;
  • Fișa de recenzare a lucrării de licență/disertație/absolvire (întocmită de către profesorul coordonator);

Acestea vor fi denumite astfel:

Nume Prenume_Cerere_ acronim program de studiu;

Nume Prenume_Lucrare_ acronim program de studiu;

Nume Prenume_Fisa de recenzare_acronim program de studiu

(de exemplu: Popescu Andreea_Cerere_LLR).

 

Calendarul desfășurării examenului de finalizare studii:

LICENȚĂ

Program de studii Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate Susţinerea lucrării de licenţă
Limba și literatura română – O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)    

Acronim LLR

30 iunie (română – franceză, italiană, germană, spaniolă)

1 iulie (română –  engleză)

2 iulie (română – franceză, italiană, germană, spaniolă)

3 iulie (română –  engleză)

Limba și literatura română – O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)    ID

Acronim LLD

30 iunie (română – franceză, italiană, germană, spaniolă)

1 iulie (română –  engleză)

2 iulie (română – franceză, italiană, germană, spaniolă)

3 iulie (română –  engleză)

Limba și literatura română – Limba şi literatura latină

Acronim LLL

30 iunie – 1 iulie 2 – 3 iulie
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)

Acronim LLS

30 iunie 1 iulie
O limbă şi literatură modernă A (engleză)

– O limbă și literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină

Acronim LLE

30 iunie 2 iulie
O limbăşi literatură modernă A (franceză)              

– O limbă și literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină

Acronim LLF

30 iunie 2 iulie
Traducere şi interpretare (engleză, franceză)  

Acronim LLT  

1 iulie 3 iulie
Comunicare şi relaţii publice 

 Acronim LLC

30 iunie 1 iulie
Jurnalism     

Acronim LLJ

30 iunie 1 iulie
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Acronim PIPC                                

29 iunie (PIPP Craiova)

30 iunie (PIPP Târgu Jiu)

1iulie (PIPP Craiova)

2 iulie (PIPP Târgu Jiu)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Drobeta-Turnu Severin  

Acronim PIPS

29 iunie 30 iunie
Muzică

Acronim LLM

30 iunie 1 iulie
Interpretare muzicală-canto   

Acronim LLV

30 iunie 1 iulie
Interpretare muzicală-instrumente

Acronim LLI

30 iunie 1 iulie
Artele spectacolului (actorie)

Acronim LLA

30 iunie 1 iulie
Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

Acronim LRP

30 iunie

 

MASTERAT

Program de studii Susținerea disertației
Studii de limba şi literatura română

Acronim LSR

29 iunie
Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane

Acronim LMY

29 iunie
Limbă franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon Acronim LMS 29 iunie
Traducere şi terminologii în context european (engleză, franceză, germană)

Acronim LTT

29 iunie
Paradigme ale comunicării organizaţionale

Acronim LMP

29 iunie
Management educaţional

Acronim LMM

3 iulie
Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei (la  Drobeta-Turnu Severin)

LMD

1 iulie
Arta actorului

Acronim LMN

29 iunie
Artă muzicală românească contemporană

Acronim LMC

29 iunie

 

CONVERSIE

Program de studii Susținerea lucrării de absolvire
Conversie în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar      

Acronim CPIP                         

3 iulie
Conversie în limba și literatura engleză

Acronim CLLE

3 iulie

 

Contact

Telefon:  0251.414.468

Email:  secretariat.litere@ucv.ro