Cea mai importantă misiune a noastră este crearea și formarea profesioniștilor care vor lucra în domeniile Teatru și Artele Spectacolului, Cinematografie/Fotografie/Media și Muzică, capabili să se adapteze și să se integreze în actualul context cultural, tot mai complex și aflat într-o continuă evoluție. Aceștia vor putea profesa atât în instituții sau entități culturale publice, naționale și internaționale, cât și în cadrul unor companii independente, private. Ne propunem educarea studenților în spiritul unei gândiri imaginative și creative, promovarea spiritului de inovare și excelență, a gândirii critice și dezvoltarea capacităților de utilizare a tehnicilor experimentale și alternative, în vederea realizării unui produs artistic original și novator.

Departamentul de Arte al Facultății de LitereUniversitatea din Craiova manifestă o atitudine de responsabilitate publică cu privire la calitatea educației furnizate, performanța cercetării științifice și a serviciilor furnizate societății. Se pune un accent deosebit pe modalitatea în care se răspunde atât la cerințele pieței muncii, cât și ale studenților, contribuind astfel la dezvoltarea integrării și coeziunii sociale, prin sporirea capacității de inserție a absolvenților pe o piață a muncii extrem de complexă. Departamentul de Arte își asumă în integralitate misiunea generală a învățământului superior românesc. Convinși de importanța formării universitare de nivel înalt, Departamentul de Arte vă oferă și programe de master, aferente domeniilor Teatru și Muzică.

null

ULTIMELE INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU STUDENȚI

null

ADMITERE STUDII LICENȚĂ

null

ADMITERE STUDII MASTER

null

PRE-ÎNSCRIERE ONLINE